Vi lägger nya ledningar och reparerar gamla system

Säga vad man vill, men det är en sak som skiljer oss från många andra anläggningsföretag. Vår unika kompetens inom vatten och avlopp. Att lägga nya ledningar är det många som kan. Men att reparera gamla kräver en helt annan kompetens.

Omläggning och reparation av VA-nätet

Vi börjar med att filma det befintliga VA-nätet och presenterar det för kunden på ett överskådligt sätt. Ofta tränger rötter igenom och orsaker stopp i avlopps- och dräneringsrören. Om man ska göra en ny utemiljö är det viktigt att först undersöka det gamla VA-nätet, så att man inte behöver gräva upp den nya anläggningen när allt är klart. Man vet aldrig vad som är dolt i marken.

Lagar den gamla skadan

Om det är problem i det gamla systemet, så gräver vi upp och reparerar skadan. Det är ofta ett komplicerat arbete att ansluta en ny ledning till en befintlig. Men våra rörläggare är experter på gamla system. De har en gedigen yrkeskompetens och hittar alltid en lösning.

Dränering

Flertalet byggnader, i synnerhet de med källare, får med åren problem med fukt. Har du fukt i väggarna kommer det med tiden leda till skador på byggnaden. Den enda lösningen är då att dränera. Många byggnader har en dränering, men det är som med allt annat, den tappar kraft med tiden. Gamla tegelrör spricker, grus och jord tränger in i rören, i vissa fall kan även rötter från träd och häckar söka sig in i dräneringsrören och täppa igen dom.

För att säkerställa högsta kvalité är vi Isodräncertifierade och använder Isodrän-metoden. Isodrän består av cellplastkulor sammansatta till skivor som absorberar fukt ur det skadade området, samtidigt som att den inte släpper in någon fukt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss