Vatten & avlopp

Vi lägger nya ledningar och reparerar gamla system

Det är en sak som skiljer oss från många andra anläggningsföretag – vår unika kompetens inom vatten och avlopp.

Omläggning och reparation av VA-nätet

Vi börjar med att filma det befintliga VA-nätet och presenterar det för er på ett överskådligt sätt. Ofta tränger rötter igenom och orsaker stopp i avlopps- och dräneringsrören. Om man ska göra en ny utemiljö är det viktigt att först undersöka det gamla VA-nätet, så att man inte behöver gräva upp och förstöra den nya anläggningen när allt är klart – man vet aldrig vad som är dolt i marken.

Laga den gamla skadan

Om det är problem i det gamla systemet, så gräver vi upp och reparerar skadan. Det är ofta ett komplicerat arbete att ansluta en ny ledning till en befintlig men våra rörläggare är experter på gamla system. De har en gedigen yrkeskompetens och hittar alltid en lösning.

Fukt leder till dyra skador – lösningen är att dränera

Flertalet byggnader, i synnerhet de med källare, får med åren problem med fukt. Har du fukt i väggarna kommer det med tiden leda till skador på byggnaden. Den enda lösningen är då att dränera. Många byggnader har en dränering, men det är som med allt annat, den tappar kraft med tiden. Gamla tegelrör spricker, grus och jord tränger in i rören, i vissa fall kan även rötter från träd och häckar söka sig in i dräneringsrören och täppa igen dom.

För att säkerställa högsta kvalité är vi Isodräncertifierade och använder Isodrän-metoden. Isodrän består av cellplastkulor sammansatta till skivor som absorberar fukt ur det skadade området, samtidigt som att den inte släpper in någon fukt.

Hantera era översvämningar med moderna lösningar

Översvämningar blir allt vanligare då skyfallen har blivit fler och intensivare. Detta kan leda till skador som kostar fastighetsägare miljontals kronor varje år. Det finns många olika sätt att ta hand om dagvattnet. Vi hjälper er med separering av dag- och spillvatten, byte av gamla, trasiga ledningar eller brunnar samt dränering av husgrunder.

Vi bygger även regnbäddar, anlägger stenkistor, smarta hårdgjorda ytor och översvämningszoner som passar in i den kringliggande miljön – både vackert, modernt och funktionellt. Våra kunniga medarbetare och samarbetspartners säkerställer att hela processen från utredning, förslag på åtgärd till utförande och uppföljning fungerar smidigt, vi löser det hela!

 

Våra projekt

Vi är noga med detaljerna och håller en hög kvalitet i våra kundprojekt för att ni ska bli nöjda. Vi älskar vårt jobb och är stolta över de projekt vi slutför åt våra kunder.