Vi tar hand om den årliga skötseln

Park & Vatten håller utemiljön vacker och välskött året runt. Vi tar hand om all skötsel – från vårens första grönska till vinterns snöröjning och halkbekämpning.

Skötsel av grönytor

Park & Vatten ansvarar idag för den årliga skötseln på ett stort antal offentliga anläggningar. Vi klipper gräs, rensar rabatter, räfsar löv, skär kanter, klipper häckar, beskär buskar och fäller träd. Vi underhåller även lekutrustning och rensar dagvattenbrunnar. Våra yrkesarbetare har en gedigen trädgårdsutbildning och ger alltid ett trevligt bemötande.

Snöröjning och halkbekämpning

När vintern kommer har vi ständig beredskap. Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa. Vi har koll på läget och vet vad som krävs för att skapa en säker miljö.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss