MKB Fastighets AB

Sinnenas trädgård

Ett spännande projekt där boende i området tillsammans med skolbarnen och personalen på Lorensborgsborgsskolan skapade en trädgård för alla sinnen.

Ombyggnad av utemiljö

Under vinter/vår 2020 byggde vi om en bostadsgård på Lorensborg i Malmö. Ett spännande projekt där boende i området tillsammans med skolbarnen och personalen på Lorensborgsborgsskolan träffades för att bestämma hur deras nya trädgård skulle få se ut, kännas, lukta, smaka och höras. Det skulle helt enkelt bli en trädgård för alla sinnen.

Projektet

I projektet ingick bland annat anläggning av nya gångytor med varierande slitlager (grus, tegel, asfalt och marksten), montering av utrustning såsom bänkar, soffor, bord, grillar, hammock, pergolor som skulle fungera för alla.

Damm med brygga

Vi anlade även en liten damm med en brygga samt planteringsytor med diverse växter som de tillsammans bestämt sig för såsom prydnadsbuskar, fruktträd, perenner, bär buskar och lökväxter.

Läs mer om detta spännande projekt på MKBs sida: https://formalmoframat.se/en-tradgard-for-alla-sinnen-och-aldrar/