Hemsö Fastighets AB

Renovering av damm

I en av dammens delar placerades en flyt fontän för att skapa en vacker känsla och lugnande sorlande ljud. Vi kompletterade sidan av dammen med nya planteringar av olika växter såsom funkia, prydnasgräs och i dammen planterades näckrosor. Vi lade stenar i kantzonen där vi även monterade ny belysning för de som vill njuta av en kvällspromenad i höstmörkret.

Prydnadsdamm i Oxie

Under våren 2021 utförde vi en totalrenovering av en prydnadsdamm på ett av Hemsös äldreboende i Oxie, Malmö. Under många år hade eftersatt skötsel gjort att dammen såg tråkig och skräpig ut, växtligheten hade tagit över och spritt sig över nästan hela dammen. Det var även dags att byta ut dammduken då den närmade sig slutet på sin livslängd.

All vegetation, den gamla duken och sten runt dammen togs bort, en del av stenen återanvändes sedan efter tvätt. Vi skapade även en annan lutning på dammens kant för att förhindra att stenarna i framtiden ska rasa ner i dammen. Sedan var det dags för att lägga ut ny duk, vi passade även på att byta ut den gamla betongkanten runt dammen mot en i corten stål som håller bättre och längre. Vi lade stenar i kantzonen där vi även monterade ny belysning för de som vill njuta av en kvällspromenad i höstmörkret.

En grönyta man vill spendera tid i

I en av dammens delar placerades en flyt fontän för att skapa en vacker känsla och lugnande sorlande ljud. Vi kompletterade sidan av dammen med nya planteringar av olika växter såsom funkia, prydnasgräs och i dammen planterades näckrosor.