Trelleborg Kommun

Driftentreprenad grönyteskötsel

Vi har nöjet att få sköta om några av Trelleborg kommuns fastigheter så som förskolor, skolor, LSS-boende, äldreboende, fritids- och kulturlokaler samt förvaltningslokaler.

Vi ansvarar för fastigheter inom Trelleborgs kommun

Vi har sedan 2015 fått privilegiet att ansvara för tillsyn, skötsel och underhåll på fastigheter inom Trelleborgs kommun. Fastigheterna utgörs till största delen av förskolor, skolor, LSS-boende, äldreboende, fritids- och kulturlokaler samt förvaltningslokaler.

Vårt uppdrag

I uppdraget ingår vanliga skötselmoment såsom renhållning, gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning mm. Vi utför även underhållsarbete såsom trädbeskärningar, trädfällning, reparation av staket och grindar, upprustning av lekutrustning och liknande. Extra viktigt vid arbete på denna typ av fastigheter är att ha ett bra samarbete med de verksamheter som bedrivs och vi anpassar vårt arbete och arbetsmetoder så långt det går. Tillsammans skapar vi en härlig utemiljö för alla som vistas på fastigheterna.

Utemiljön – extra viktig för barnen

För barn är utemiljön extra viktigt, för att väcka deras upptäckarglädje, möjliggöra social lek och främja fysisk aktivitet. Såklart är detta en extra drivkraft för oss och vår personal att ta hand om fastigheterna på allra bästa sätt.

Bild tagen av: Niclas Ingvarsson