HSB Brf Höjegården

Dränering och ombyggnad av bostadsgård

Regn, översvämningar och fuktproblem blir allt oftare aktuella i samband med omgestaltning av utemiljön. En bostadsrättsförening i Lund som länge kämpat mot fukt i källarutrymmena funderade på dränering. Lösningen blev istället att leda om dagvattnet och i samband med detta försköna innergårdarna.

Bostadsgård med plats för dagvatten

På grund av ökat regn drabbades BRF Höjegården i Lund av översvämningar och fuktproblem i sina fastigheter och  gav då oss uppdraget att förbättra dagvattenavrinningen. För bostadsrättsföreningen blev det en överraskning att det var stuprören och dagvattnet som var källan till problemet – och inte dålig dränering.

Fördröjningsdammar

Fördröjningsdammar fångar upp regnet varifrån det sakta sipprar vidare i kommunens ledningar. För att ta ett helhetsbegrepp om utemiljön och dagvattenhantering krävs att man i tidigt skede tar in någon som kan vatten- och avloppssystem och besitter dagvattenkompetens. Till detta projekt var det Bengt Mattson på VA Consulting AB som ansvarade för VA.

En levande utemiljö

Ordförande Marie Sydoff berömmer Park & Vattens hantering av jordmassor och planeringen runt fördröjningsdammarna;

– Det har blivit en mycket vackrare och mer levande utemiljö än tidigare. Istället för en platt gräsmatta är det nu vackert böljande gräsbeklädda kullar. Visst kan jag sakna de gamla träden som vi varit tvungna att ta ner, men nya växter har planterats och de kommer ju snart att växa upp och göra det mer ombonat. Dessutom har vi kunnat spara en del pengar på att de massor som grävs bort används till kullarna, då har vi varken behövt betala för bortforsling eller inköp av jord.

Rabatterna längs med huset är borta och istället ska urnor med växtlighet placeras ut intill entrédörrarna. Asfalten har ersatts med betongplattor i fiskbensmönster där en del regn kan sippra ner i skarvarna. Regnvattnet från stuprännor och parkeringsytor leds till dammen via markrännor och så kallade svackdiken.

 

Sammanfattat från artikeln; Artikel om projektet på Höjegården i Lund, Teknik av Eva Robild i Tidsksriften landskap nr 1 2021.