Malmö Nya Egna Hemförening

Dränering samt ombyggnad av utemiljö

Under 2020 och 2021 utförde vi dräneringsarbete och nyanläggning av utemiljö på två fastigheter i Malmö, Björken 6 och 7.

Föreningen har anor som sträcker sig tillbaka till sekelskiftet och fastigheterna Björken 6 och Björken 7 byggdes 1925 respektive 1934. Med gamla fastigheter så blir det problem med fukt i sina källarutrymmen med tiden. I samband med uppgiften att dränera fastigheterna fick vi även möjligheten att utföra nyanläggningen och upprustning av utemiljön.

Vi återställde och upprustade alla gångar med nya stenplattor och anlade nya grusgångar av natursten. Vi rullade ut färdig gräsmatta, anlade nya planteringar och nya rabatter runt om på området. Vi byggde en ny miljöstation med ett nytt staket runt.