Välkommen till Park & Vatten!

Vi anlägger och sköter utemiljöer

Park & Vatten anlägger vackra och funktionella utemiljöer. Vi gör alla typer av markarbeten och ansvarar för den årliga skötseln. Vi har även en unik kompetens inom vatten och avlopp. Det är inte många företag som har den bredden. Vi ansvarar för hela miljön.

Stark aktör i Öresundsregionen

Park & Vatten är en stark aktör i regionen. Våra kunder är främst kommuner, företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi är noga med detaljerna och håller en hög kvalitet. Vi gör bara jobb vi kan stå för.

Nyheter

Separering av spill- och dagvatten åt HSB

Park & Vatten har fått ett nytt projekt åt HSB-föreningen Nordväst i Eslöv. Uppdraget består av att separera tidigare gemensamma ledningar för spill- och dagvatten i tre av föreningens flerfamiljshus…

Publicerat: 7 februari 2019Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss