Vi gör fina utemiljöer som människor trivs i

Park & Vatten gör alla typer av mark- och anläggningsarbeten. Vi har erfarenheten och kompetensen. Vi anlägger nya utemiljöer som människor trivs i.

Funktionell skönhet för lek och umgänge

Vi skapar kompletta miljöer med allt från stensatta ytor, staket, murar, dränering och asfalt till fina gräsytor och planteringar som ramar in miljön och ger ett grönare intryck. Våra anläggningsarbetare har en gedigen yrkeskompetens och är alltid noga med detaljerna.

Lekplatser och parkeringar

Park & Vatten bygger även säkra lekplatser. Vi vet vilka krav som gäller och hur man förhindrar olyckor. Vi har också byggt många parkeringsplatser genom åren. Vi ansvarar för hela projektet, från schaktning och ledningsdragning till uppsättning av staket, belysning, skyltar och linjemarkering.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss