Våra tre verksamhetsområden

Mark & Anläggning

Park & Vatten gör alla typer av markarbeten. Vi ansvarar för hela projektet, från schaktning och ledningsdragning till stensättning och plantering.

Grönyteskötsel

Vi håller utemiljön vacker och välskött året runt. Vi tar hand om vårens första grönska till vinterns snöröjning och halkbekämpning.

Vatten & Avlopp

Vi har en unik kompetens inom vatten och avlopp. Vi lägger nya ledningar och reparerar gamla system. Våra rörläggare undersöker VA-nätet och presenterar ett åtgärdsbehov.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss