Parkeringsplats, Parkering Malmö

Vi skapade en asfalterad parkeringsplats för 300 bilar på Jörgen Kocksgatan i Malmö, med god tillgänglighet nära centralstationen. Park & Vatten ansvarade för hela projektet, från schaktning och dagvattenledningar till asfaltering, linjemarkering och uppsättning av brunnar, staket, refuger och skyltar. Vi anlade även en cykelbana och fina planteringar som skapade liv i området.

<< Tillbaka till Referensobjekt

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss