Ombyggnad VA-nät, Stadsfastigheter

Vi byggde om hela VA-systemet på Linnéskolan i Malmö. Tidigare gick dagvattnet och spillvattnet på samma ledning. Våra rörläggare separerade rören och lade 400 meter ny dagvattenledning. Vi satte även nya brunnar och återställde med asfalt och fina planteringar. Park & Vatten dränerade också grunden på en av skolans byggnader. Vi satte upp isodränmattor så att fukten inte tränger in i källaren.

<< Tillbaka till Referensobjekt

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss