Några av våra uppdrag:

Ombyggnad VA-nät,
Stadsfastigheter

Vi byggde om hela VA-systemet på Linnéskolan i Malmö. Tidigare gick dagvattnet och spillvattnet på samma ledning. Våra rörläggare separerade…

Parkeringsplats,
Parkering Malmö

Vi skapade en asfalterad parkeringsplats för 300 bilar på Jörgen Kocksgatan i Malmö, med god tillgänglighet nära centralstationen. Park &…

Äventyrslekplats,
Vellinge Kommun

Vi skapade en rolig lekplats med rymdtema på Rödhakegatan i Vellinge. En hel fantasivärld att upptäcka! Barnen kan hoppa mellan…

Reparation VA-nätet,
Trelleborgs Kommun

Vi inventerade och reparerade VA-nätet på Bastionskolan i Trelleborg. Våra rörläggare filmade hela systemet för att skapa sig en bild…

Förplantering,
Riksbyggen

Vi har skapat en grön och lummig utemiljö två år innan Riksbyggens nya bostadshus i Råbylund byggs. Tanken är att…

Markanläggning,
Otto Magnusson

Vi byggde om utemiljön på Biblioteksgården i Staffanstorp. Vi gjorde en ny, fin infartsväg med separerad gång- och cykelbana. Våra…

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss