Vad är på gång?

Separering av spill- och dagvatten åt HSB

Park & Vatten har fått ett nytt projekt åt HSB-föreningen Nordväst i Eslöv. Uppdraget består av att separera tidigare gemensamma ledningar för spill- och dagvatten i tre av föreningens flerfamiljshus som är byggda på 1950-talet. Vi kommer att anlägga en…

Publicerad: 7 februari 2019

Underjordiska avfallsbehållare åt Riksbyggen

Framtidens avfallssystem är här. Nu har Park & Vatten fått det spännande uppdraget att installera tio underjordiska avfallsbehållare på Brf. Malmöhus 18 i Malmö åt Riksbyggen. Systemet innebär att avfallsbehållarna är nergrävda under jord, vilket har flera fördelar. Först och…

Publicerad: 9 januari 2019

VA och utemiljö på förskola i Trelleborg

Nu är vi i startgroparna igen. Park & Vatten ska sätta nya dagvattenbrunnar på förskolan Flaningen åt Fastighetskontoret Trelleborgs Kommun. Vi ska även sätta nya dagvattenkassetter (Aquacell) som tar hand om regnvattnet på förskolan, eftersom anslutning till kommunens ledningsnät inte…

Publicerad: 9 juli 2018

Ny utemiljö lagom till midsommar

Nu är vi klara med arbetet på Brf Ulrika i Malmö som vi började med i höstas. Vi har dränerat husgrunden längs fasaderna på innergården och bytt ut dagvattensystemet. De boende har även fått en ny härlig utemiljö med färdigt…

Publicerad: 11 juni 2018

Lekplatser och grönskande omgivningar

Klara, färdiga, lek! Nu blir det roligare för barnen på Brf Per Albins Hem på Kulladal i Malmö. Park & Vatten har byggt en ny lekplats med skojig lekställning och mjuk gummimatta. Vi har även rustat upp några av de…

Publicerad: 21 maj 2018

Avancerad sänkning av pumpstation

Nu har vi gjort ett spännande jobb i småbåtshamnen i Limhamn åt beställaren Andelshamnen Lagunen. Park & Vatten fick i uppdrag att ersätta den gamla raserade självfallsavloppsledningen med pumpstation och 150 meter ny tryckavloppsledning. Vi skulle även sätta en ny…

Publicerad: 14 maj 2018

Ny utemiljö åt anrikt snickeri

AB Gustav Holmströms Snickerifabrik i Hököpinge är ett anrikt familjeföretag i tredje generationen. När de köpte den gamla intilliggande brandstationen som lager till snickerierna, fick Park & Vatten uppdraget att göra om utemiljön. Vi har fyllt upp och jämnat till…

Publicerad: 30 april 2018

Klara med vattenledningsnätet

I höstas vann vi upphandlingen om nytt vattenledningsnät åt VA SYD på Tränargatan i Malmö tillsammans med NCC. Nu är vi klara med jobbet! Det har varit ett komplicerat projekt eftersom vi var tvungna att spräcka den gamla huvudvattenledningen och…

Publicerad: 15 mars 2018

Snöröjning och halkbekämpning

Vintern närmar sig. Vi står i startgroparna och är beredda på årets första halka. Park & Vatten kommer även denna vinter att utföra snöröjning och halkbekämpning åt Parkering Malmö och Q-Park. Vi ansvarar för att framkomligheten och säkerheten är bra…

Publicerad: 6 november 2017

Nya utemiljöer under hösten

Det är höst i luften. Gräsklippningen är avslutad för säsongen och nu pågår lövräfsning och plantering för fullt. Vi har många inplanerade projekt som ska vara klara innan jul. På Kungshögsskolan i Oxie ska vi sätta ny kantsten och lägga…

Publicerad: 20 oktober 2017

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss