Separering av spill- och dagvatten åt HSB

Publicerad: 7 februari 2019

Park & Vatten har fått ett nytt projekt åt HSB-föreningen Nordväst i Eslöv. Uppdraget består av att separera tidigare gemensamma ledningar för spill- och dagvatten i tre av föreningens flerfamiljshus som är byggda på 1950-talet. Vi kommer att anlägga en ny huvudledning för dagvatten med nya stuprörsledningar och nya brunnar. Till kommunens ledningsnät utförs en anslutning per fastighet. Vi kommer även att montera skärmtak över samtliga källarnedgångar och bygga en ny stödmur vid nedfarten till föreningens garage. Som avslutning sätter vi ny kantsten och lägger ny asfalt på alla ytor.

<< Tillbaka till Nyheter

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss