Separering av spill- och dagvatten

Publicerad: 15 mars 2017

Park & Vatten är i full gång med ett nytt VA-arbete på Gylle Resursskola åt Fastighetskontoret Trelleborgs Kommun. Arbetet består av att separera tidigare gemensamma ledningar för spill- och dagvatten. Nya spillvattenledningar kommer att anslutas till pumpstation. Som alltid när vi arbetar i skolmiljö så är det extra viktigt med säkerheten och att visa speciell hänsyn till barnen som vistas i miljön.

<< Tillbaka till Nyheter

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss